Phang em nữ sinh hàng đẹp quá phê. Ồ! Tôi đã muốn nó biết bao… Nó đã trở thành một nỗi ám ảnh. …. Tôi tìm kiếm trong PC của bà bất cứ lúc nào có thể… gần như đau khổ, tôi thấy những người đàn ông mới tham gia vào sơ yếu lý lịch của mẹ tôi… Tôi thậm chí còn đi xa đến mức lục tung quần áo bẩn, tìm quần lót của bà… với hy vọng tìm thấy một sợi lông mu, nhưng tệ hơn nữa, trong các bức ảnh, mẹ tôi luôn xuất hiện cạo trọc đầu… Giống như hai tháng đau khổ, cho đến một buổi chiều, khi mẹ đã ra ngoài, có lẽ là trong một cuộc hẹn, tôi đã mở bụng mẹ ra gửi email và thấy một email, từ một người đàn ông, người đã hẹn hò, mà tôi đã nói trong chủ đề: Đẹp… đây tôi gửi cho bạn những bức ảnh mà chúng tôi không chụp. Có ba email, mỗi email chứa những bức ảnh, tôi nhận ra từ kích thước của chúng….

Phang em nữ sinh hàng đẹp quá phê

Phang em nữ sinh hàng đẹp quá phê